Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи і правила механічного і електромеханічного налагодження; будову однотипних верстатів, промислових маніпуляторів і штабелерів, які обслуговує; правила перевірки верстатів на точність, маніпуляторів і штабелерів на працездатність та точність позиціювання; будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів; правила заточування, доведення та установлення нормального і спеціального різального інструменту; способи коректування режимів різання за результатами роботи верстата; систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); основи електротехніки, електроніки, гідравліки та програмування у межах роботи, яку виконує; читання режимно-технологічних карт оброблення деталей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує на холостому ходу та в робочому режимі механічні та електромеханічні пристрої верстатів з програмним керуванням для оброблення простих та середньої складності деталей. Налагоджує нульове положення та затискні пристрої. Установлює технологічну послідовність оброблення. Підбирає різальний, контрольно-вимірювальний інструмент і пристрої за технологічною картою. Установлює і заміняє пристрої та інструмент. Перевіряє і контролює індикаторами правильність установлення пристроїв і інструменту в системі координат. Налагоджує, виготовляє пробні деталі та здає їх до ВТК. Коректує режими різання за результатами роботи верстата. Виявляє несправності в роботі електромеханічних пристроїв. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів), штабелерів з програмним керуванням, а також устаткування блочно-модульних систем типу "верстат (машина)-робот" під керівництвом налагоджувальника вищої кваліфікації, яке застосовується в технологічному, електротехнічному, підіймально-транспортному та теплосиловому виробництвах. Перевіряє верстати на точність, маніпулятори і штабелери на працездатність і точність позиціювання. Веде журнал обліку простоїв верстата. Здає налагоджений верстат оператору; проводить інструктаж оператора верстата з програмним керуванням.

Приклади робіт
Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних токарних верстатів для оброблення деталей: Валів, ресор, поршнів, спеціальних кріпильних деталей, болтів шліцьових та інших центрових деталей з кривошипними конічними і циліндричними поверхнями, деталей електронно-обчислювальних машин. Гвинтів, втулок, гайок, упорів, фланців, коліс, ручок. Втулок ступінчастих з циліндричними, конічними і сферичними поверхнями, канавками та виточками, штоків, маточин, гребних гвинтів, шатунів, лабіринтів, шестерень, підшипників та інших аналогічних центрових деталей. Кришок реакторів. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних фрезерних верстатів для оброблення деталей: Важелів, гойдалок, кронштейнів з пазами складної конфігурації, рамок та інших складно-просторових деталей. Вкладишів, корпусів підшипників, кришок підшипників, обтічників та кронштейнів гребних гвинтів, плоских та циліндричних кулачків розподільних валів, штампів і прес-форм, лопаток парових і газових турбін з перемінним профілем, матриць. Корпусів компресора і редуктора, кришок насосів редукторів, розподільних корпусів, опор, коробок, приводів і агрегатів та інших середніх та великогабаритних корпусних деталей, деталей приладів з поверхнями в прямокутній системі координат. Кронштейнів, фітингів, коробок, кришок, кожухів, муфт, фланців фасонних та інших аналогічних деталей зі стиковими та опорними площинами, розташованими під різними кутами, з ребрами і отворами для кріплення, панелей плоских. Стаканів зі складними виточками, глухим дном, фасонними поверхнями і з отворами. Шківів шестерень, маховиків, дисків, коліс зубчастих. Налагодження механічних і електромеханічних пристроїв різних свердлильних, шліфувальних, електроерозійних верстатів для свердління і оброблення отворів і поверхонь в деталях за 8 - 14-м квалітетами (3 - 7-м класами точності).