Інструкція для посади "Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи налагоджувальником будівельних машин 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні, електричні й електронні схеми;
      - способи, правила налагоджування, поточного ремонту, демонтажу, монтажу агрегатів, вузлів і переміщення в зоні ремонту будівельних машин, що обслуговуються;
      - правила налагоджування електричних машин і електронних пристроїв;
      - строки випробовування й огляду вантажопідйомних механізмів і посудин, що працюють під тиском;
      - способи оцінювання пошкоджених і відпрацьованих деталей;
      - правила застосування діагностичного устаткування;
      - методи виявляння несправностей у роботі машин зa зовнішніми ознаками та показаннями діагностичних приладів.

1.4. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує налагоджування, регулювання, технічне обслуговування, поточний ремонт гідравлічного, пневматичного, механічного, електричного й електронного устаткування; демонтаж і монтаж агрегатів, вузлів і систем керування складних і особливо складних будівельних машин та діагностичні роботи щодо оцінки їх технічного стану.

2.2. Визначає стан деталей з метою їх можливого повторного використання.

2.3. Визначає причини зруйнування деталей.

2.4. Складає рекламації.

2.5. Виконує технічні розрахунки, необхідні під час налагоджування та регулювання будівельних машин.

2.6. Забезпечує раціональний режим витрачання паливно-мастильних матеріалів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Налагоджування, регулювання, технічне обслуговування, поточний ремонт, демонтаж і монтаж агрегатів, вузлів і систем керування будівельних машин: автобетононасосів; автогрейдерів; автокомпресорів продуктивністю понад 3 м3/хв; бульдозерів потужністю понад 43 кВт.; віброзанурювачів безкопрових; екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю понад 0,5 м3; екскаваторів роторних траншейних; електростанцій пересувних з двигуном потужністю понад 37 кВт.; котків самохідних із гладкими вальцями масою більше 5 т; компресорів пересувних продуктивністю понад 10 м3/хв з двигуном внутрішнього згоряння; кранів автомобільних вантажопідйомністю більше 6,3 т; кранів баштових самохідних вантажопідйомністю більше 10 т; кранівгусеничних і пневмоколісних вантажопідйомністю більше 16 т; машин для ізолювання трубопроводів; машин трубоочищувальних; устаткування механічних й електричних землесосних плавучих несамохідних снарядів і грунтонасосних установок водопродуктивністю більше 2000 м3/год; трубоукладників; установок контактно-зварювальних пересувних для зварювання магістральних газонафтопроводів; установок для продавлювання і горизонтального буріння грунту; установок трубозгинальних пересувних для гнуття труб діаметром понад1200 мм.