Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач харчових продуктів і тари 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оброблювача харчових продуктів і тари 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес обробки та обкурювання; норми витрат сірки при обкурюванні залежно від виду і сорту продукту; норми витрат на приготування розчинів для обробки; правила роботи в протигазах та інших захисних пристосуваннях; вимоги до якості оброблених продуктів і тари.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес обробки харчової продукції шляхом обкурювання сіркою, тари та місткостей - соляною кислотою, содовим, хлорним та іншими розчинами. Підвозить та підносить тару та продукцію на обробку. Готує розчини для обробки. Завантажує та розвантажує камери обкурювання. Спалює сірку, запускає у камери сірководень. Визначає органолептично закінчення обробки. Включає витяжні вентилятори.