Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи у сфері науково-дослідної діяльності або практичної діяльності у сфері захисту інформації не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут; новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів, які пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності; вимоги до ведення поточного діловодства; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання наукових досліджень та розробок згідно з планами робіт лабораторії. Складає програми та плани робіт лабораторії. Організовує проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту комплексних наукових досліджень та розробок. Забезпечує створення організаційно-методичних умов для практичного застосування результатів науково-дослідної та іншої діяльності лабораторії. Бере участь у впровадженні у практичну діяльність Держспецзв’язку результатів досліджень та розробок Інституту, вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті. Організовує та координує проведення науково-технічних виставок, семінарів, нарад, конференцій тощо, що пропагують наукові та науково-технічні досягнення Інституту. Забезпечує збереження апаратури засекречування, шифрів та документації до неї, безпеку засобів урядового та спеціальних видів зв’язку, які використовуються лабораторією. Працює з відомостями про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з відповідними ступенями секретності. Організовує охорону об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку, які належать до зони відповідальності лабораторії. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази лабораторії, для належного забезпечення науково-дослідної та інших видів її діяльності. Забезпечує збереження техніки, устаткування та майна лабораторії.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, що проводяться в Інституті; вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових завдань та обов’язків; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи лабораторії; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку.