Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту та регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, Дисциплінарний статут; порядок складання та оформлення документів з організації роботи лабораторії; інструкцію з діловодства в Інституті; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання наукових досліджень та розробок згідно з планами робіт лабораторії. Складає програми та плани робіт. Організовує проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту комплексних наукових досліджень та розробок. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення всіх видів занять, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті. Організовує, контролює та бере участь у проведенні лабораторних та практичних занять з курсантами (слухачами) Інституту. Забезпечує збереження апаратури засекречування, шифрів та документації до неї, безпеку урядового та спеціальних видів зв’язку на кафедрі. Працює з відомостями про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з відповідними ступенями секретності. Організовує охорону об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку кафедри. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці. Вживає заходів, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази кафедри, для належного забезпечення навчально-виховного процесу та інших видів її діяльності. Забезпечує збереження техніки, устаткування та майна лабораторії.

Спеціалізація
Має право: брати участь в обговоренні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності кафедри; у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах кафедри; користуватися лабораторними приміщеннями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, соціально-побутовими послугами, іншими послугами відповідних структурних підрозділів Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.