Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила проведення дезінсекції об'єктів за допомогою аерозольних генераторів та обприскувачів; будову і принцип роботи обслуговуваних установок, принципову електричну схему, гідросхему; властивості отрутохімікатів та правила поводження з ними; заходи безпеки і правила застосування захисних засобів та пристроїв; способи надання першої допомоги в разі отруєнь; способи запобігання та усунення несправностей у роботі устаткування; правила з безпечного ведення робіт під час експлуатації високовольтного устаткування та посудин, що працюють під тиском.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес аерозольної і вологої дезінсекції зерносховищ та території навколо них, а також зернопродуктів у складах. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу аерозольних генераторів та обприскувачів. Готує установку до роботи. Підключає і контролює правильність підключення установок до силової мережі, справність комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів. Розраховує кількість та дозує отрутохімікати, що подаються. Веде облік витрачених отрутохімікатів. Налагоджує установки на необхідний режим роботи. Керує установками, спостерігає та регулює їх роботу. Виявляє, усуває відмови та запобігає їх виникненню в електромеханічній і гідравлічній системах установок. Проводить періодичний огляд, очищення та поточний ремонт окремих вузлів і механізмів. Складає відомості на ремонт устаткування. Контролює безпеку обслуговуючого персоналу установок. Протирає устаткування після проведення дезінсекцій.