Інструкція для посади "Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила проведення дезінсекції об'єктів за допомогою аерозольних генераторів та обприскувачів;
      - будову і принцип роботи обслуговуваних установок, принципову електричну схему, гідросхему;
      - властивості отрутохімікатів та правила поводження з ними;
      - заходи безпеки і правила застосування захисних засобів та пристроїв;
      - способи надання першої допомоги в разі отруєнь;
      - способи запобігання та усунення несправностей у роботі устаткування;
      - правила з безпечного ведення робіт під час експлуатації високовольтного устаткування та посудин, що працюють під тиском.

1.4. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес аерозольної і вологої дезінсекції зерносховищ та території навколо них, а також зернопродуктів у складах.

2.2. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу аерозольних генераторів та обприскувачів.

2.3. Готує установку до роботи.

2.4. Підключає і контролює правильність підключення установок до силової мережі, справність комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Розраховує кількість та дозує отрутохімікати, що подаються.

2.6. Веде облік витрачених отрутохімікатів.

2.7. Налагоджує установки на необхідний режим роботи.

2.8. Керує установками, спостерігає та регулює їх роботу.

2.9. Виявляє, усуває відмови та запобігає їх виникненню в електромеханічній і гідравлічній системах установок.

2.10. Проводить періодичний огляд, очищення та поточний ремонт окремих вузлів і механізмів.

2.11. Складає відомості на ремонт устаткування.

2.12. Контролює безпеку обслуговуючого персоналу установок.

2.13. Протирає устаткування після проведення дезінсекцій.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор дезінсекційних установок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.