Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розкладання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розкладання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, і суть процесу розкладання; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику розрахунку; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес розкладання хімічних речовин різними методами: реагентами (кислотами, спиртами, водою), термічним методом, під дією світла, шляхом автолізу, а також розкладання металоорганічних сполук, хлоридів металів або сульфомаси у водному середовищі або в розчинниках за наявністю каталізатора або без нього. Приймає та готує сировину, напівфабрикати, подає в реакційні апарати на розкладання; точно дозує реагенти відповідно до технологічного реґламенту, вивантажує продукт або передає на наступні технологічні стадії виробництва. Веде супровідні процеси: промивання, фільтрації, відгонки, нейтралізації, абсорбції, змішування, віддування, центрифугування, екстрагування, розділення та ін. Стежить за ходом технологічного процесу та регулює параметри режиму: температуру, тиск, вакуум, концентрацію, швидкість подавання та співвідношення реагентів, pH за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів або візуально визначає готовність напівфабрикату або продукту. Провадить аналізи. Розраховує кількість потреби сировини та напівфабрикатів. Обслуговує камери, печі, реактори, генератори, екстрактори, центрифуги, абсорбційні та віддувальні колони, перегінні апарати, скрубери, теплообмінники, змішувачі, відстійники, фільтри, системи уловлювання абгазів, випарні апарати та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій. Приймає устаткування з ремонту. Веде облік сировини, матеріалів та напівфабрикатів. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.