Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник розкладання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розкладання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему відділення розкладання; будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, продуктів, які отримуються; правила регулювання технологічного процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес лужного і каталітичного розкладання гідроперекису, ізопропілбензолу і диметилдіоксану, отримання металевого калію методом обмінного розкладання; веде процес розкладання у виробництві: хромових сполук, кальцинованої соди, нітроамофоски, поліетиленамінів, хлоргідратів поліетиленполіамінів, двоокису титану з коректуванням кислотного фактора, подвійного суперфосфату (під час ведення процесу розкладання у виробництві простого суперфосфату у разі використання для розкладання апатиту відпрацьованих кислот органічного виробництва і маточних розчинів кремнефтористого натрію); або керує апаратниками нижчої кваліфікації у виробництвах карбонілів металів, фосфорної та борної кислот, ацетилену, оцтової кислоти з деревнооцтового порошку та синтетичної камфори, сульфату калію із шеніту, або веде технологічний процес розкладання хлормасла сірчаною кислотою у виробництві технічного хлорофосу або процес розкладання каталізатора-алюмінію хлористого у виробництві ізопропілбензолу. Приймає вуглеводні, випаровує, перегріває, провадить лужне або каталітичне розкладання, охолоджує реакційну масу або контактні гази, періодично провадить регенерацію каталізатора, готує хімічні розчини. Регулює співвідношення компонентів, подавання та відбирання реакційної маси і контактного газу, температуру, тиск, рівні у реакторах і контактних апаратах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує реактори, контактні апарати, випарники, перегрівники, конденсатори. Веде облік продуктів, які отримуються. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.