Інструкція для посади "Апаратник розкладання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник розкладання 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розкладання 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему відділення розкладання;
      - будову і правила експлуатації основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та схему комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, продуктів, які отримуються;
      - правила регулювання технологічного процесу;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник розкладання 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник розкладання 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник розкладання 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник розкладання 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес лужного і каталітичного розкладання гідроперекису, ізопропілбензолу і диметилдіоксану, отримання металевого калію методом обмінного розкладання; веде процес розкладання у виробництві: хромових сполук, кальцинованої соди, нітроамофоски, поліетиленамінів, хлоргідратів поліетиленполіамінів, двоокису титану з коректуванням кислотного фактора, подвійного суперфосфату (під час ведення процесу розкладання у виробництві простого суперфосфату у разі використання для розкладання апатиту відпрацьованих кислот органічного виробництва і маточних розчинів кремнефтористого натрію); або керує апаратниками нижчої кваліфікації у виробництвах карбонілів металів, фосфорної та борної кислот, ацетилену, оцтової кислоти з деревнооцтового порошку та синтетичної камфори, сульфату калію із шеніту, або веде технологічний процес розкладання хлормасла сірчаною кислотою у виробництві технічного хлорофосу або процес розкладання каталізатора-алюмінію хлористого у виробництві ізопропілбензолу.

2.2. Приймає вуглеводні, випаровує, перегріває, провадить лужне або каталітичне розкладання, охолоджує реакційну масу або контактні гази, періодично провадить регенерацію каталізатора, готує хімічні розчини.

2.3. Регулює співвідношення компонентів, подавання та відбирання реакційної маси і контактного газу, температуру, тиск, рівні у реакторах і контактних апаратах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами хімічних аналізів.

2.4. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.5. Обслуговує реактори, контактні апарати, випарники, перегрівники, конденсатори.

2.6. Веде облік продуктів, які отримуються.

2.7. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник розкладання 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник розкладання 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник розкладання 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник розкладання 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник розкладання 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник розкладання 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник розкладання 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник розкладання 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник розкладання 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник розкладання 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.