Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях; експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації устаткування систем керування і захисту; схеми і принцип роботи релейних захистів, блокування і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів реакторного й турбінного устаткування; основні схеми силового живлення устаткування атомної електростанції і схеми живлення систем керування і захисту; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід в галузі організації та забезпечення експлуатації, ремонту й налагодження устаткування систем керування і захисту атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, трудового законодавства; правила й норми охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки; технічні вимоги й конструкцію установок і систем керування і захисту, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила будови і безпечної експлуатації устаткування систем керування і захисту атомної електростанції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням устаткування теплової автоматики й вимірювань систем керування і захисту атомної електростанції. Забезпечує безперебійну, безпечну і надійну роботу устаткування систем керування і захисту, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту устаткування, підвищення коефіцієнта готовності використання встановленої потужності та економічної ефективності роботи атомної електростанції. Організовує і забезпечує систему контролю за дотриманням технічного рівня надійності устаткування систем керування і захисту. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, програми, інструкції, технічні рішення, що конкретизують порядок дій персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації устаткування систем керування і захисту. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації устаткування систем керування і захисту атомної електростанції за умови безумовного дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження цього устаткування. Розробляє заходи для поліпшення технічних характеристик устаткування систем керування і захисту за рахунок їх реконструкції і модернізації. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) систем керування і захисту в ремонт (з ремонту). Розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення якості технічного обслуговування і ремонту устаткування систем керування і захисту атомної електростанції. Забезпечує контроль за своєчасністю та якістю технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування і захисту, виконанням пусконалагоджувальних робіт, в тому числі тих, що виконуються підрядними організаціями. Здійснює та забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції. Працює у комісіях з перевірки знань персоналу, що бере участь у процесах експлуатації, обслуговування, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на обладнанні систем керування і захисту. Бере участь у розробленні й контролі виконання планів і програм навчання та підготовки персоналу, проведенні протиаварійного та протипожежного тренування. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю в разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації. Бере участь у розробленні та реалізації заходів для приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.