Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний фахівець з якості металів на атомних станціях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій; проектно-конструкторську документацію заводів-виробників з будови, ремонту, технічного обслуговування і контролю устаткування атомних електростанцій, а також устаткування і приладів контролю і діагностики металу; правила контролю якості металу та зварних з'єднань трубопроводів; уніфіковану методику контролю зварювальних матеріалів; принципові схеми систем устаткування і трубопроводів, територіальне розташування приміщень і устаткування атомної електростанції; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення обстеження металу, корозійних досліджень стану металу, акустичної емісії і голографії; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, трудового законодавства; правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту; правила й норми безпеки в атомній енергетиці; загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій; правила радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних станцій; санітарні норми і правила під час роботи із джерелами іонізуючого випромінювання; план дії оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво роботами з контролю металу устаткування та трубопроводів атомної електростанції руйнівними і неруйнівними методами, акустичною емісією і голографією, хімічному і спектральному аналізу металу, контролю корозійного стану поверхні металу і наплавок. Визначає перелік устаткування та трубопроводів, методи і об'єми робіт для періодичного контролю згідно з вимогами нормативно-технічної документації, чинної в атомній енергетиці. Розробляє та вдосконалює технологічну документацію, інструкції і методики, що забезпечують якісний контроль металу та зварних з'єднань устаткування. Забезпечує якісний аналіз результатів ревізії металу устаткування. Контролює проходження метрологічної експертизи виробничо-технічної і технологічної документації. Організовує і здійснює розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну роботу устаткування і приладів контролю металу згідно з вимогами правил будови і безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок. Здійснює технічне керівництво і контроль щодо дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівництва з експлуатації устаткування і приладів контролю металу, що є джерелами іонізуючого випромінювання. Організовує розроблення і впровадження у виробництво прогресивних методів контролю якості, забезпечує скорочення трудових витрат, економію матеріальних і енергетичних ресурсів. Бере участь у розгляді питань з реконструкції і технічного переоснащення атомної електростанції. Сприяє впровадженню нового устаткування, оснащення і пристроїв, що застосовуються для дослідження якості металів. Забезпечує виконання правил і норм безпеки в атомній енергетиці з обстеження і діагностики металу та зварних з'єднань устаткування і трубопроводів атомної електростанції. Організовує та забезпечує розроблення технологічних процесів дослідження металу руйнівними і неруйнівними методами, методами хімічного і спектрального аналізу, акустичною емісією і голографією тощо. Розробляє методики і здійснює прогнозування терміну служби елементів трубопроводів у разі ерозійного спрацювання і корозії металу. Забезпечує підготовку технічної документації для отримання ліцензій з експлуатації енергоблоків після виходу їх з ремонту. Бере участь у роботі комісії з розслідування руйнування металів у процесі експлуатації устаткування і трубопроводів атомної електростанції. Контролює дотримання виконавцями вимог і правил охорони праці та забезпечує безпечні умови праці під час проведення контролю металу. Контролює виконання робіт з отримання, перезарядження і захоронення радіоактивних джерел, зберігання та видавання приладів і приладдя для всіх видів контролю. Бере участь у роботі комісії з атестації персоналу на право виконання робіт з контролю металу. Організовує роботу з вивчення і впровадження науково-технічних досягнень передового вітчизняного і світового досвіду з дослідження якості металів. Бере участь у розробленні і контролі виконання планів і програм навчання та підготовки персоналу, проведенні протиаварійного тренування під час роботи із джерелами іонізуючих випромінювань. Керує дослідницькими й експериментальними роботами з удосконалення методів і технологій проведення контролю якості металів.