Інструкція для посади "Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях;
      - експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації устаткування систем керування і захисту;
      - схеми і принцип роботи релейних захистів, блокування і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів реакторного й турбінного устаткування;
      - основні схеми силового живлення устаткування атомної електростанції і схеми живлення систем керування і захисту;
      - основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід в галузі організації та забезпечення експлуатації, ремонту й налагодження устаткування систем керування і захисту атомної електростанції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління, трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки;
      - технічні вимоги й конструкцію установок і систем керування і захисту, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку;
      - правила будови і безпечної експлуатації устаткування систем керування і захисту атомної електростанції.

1.4. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням устаткування теплової автоматики й вимірювань систем керування і захисту атомної електростанції.

2.2. Забезпечує безперебійну, безпечну і надійну роботу устаткування систем керування і захисту, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту устаткування, підвищення коефіцієнта готовності використання встановленої потужності та економічної ефективності роботи атомної електростанції.

2.3. Організовує і забезпечує систему контролю за дотриманням технічного рівня надійності устаткування систем керування і захисту.

2.4. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, програми, інструкції, технічні рішення, що конкретизують порядок дій персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації устаткування систем керування і захисту.

2.5. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації устаткування систем керування і захисту атомної електростанції за умови безумовного дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження цього устаткування.

2.6. Розробляє заходи для поліпшення технічних характеристик устаткування систем керування і захисту за рахунок їх реконструкції і модернізації.

2.7. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) систем керування і захисту в ремонт (з ремонту).

2.8. Розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення якості технічного обслуговування і ремонту устаткування систем керування і захисту атомної електростанції.

2.9. Забезпечує контроль за своєчасністю та якістю технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування і захисту, виконанням пусконалагоджувальних робіт, в тому числі тих, що виконуються підрядними організаціями.

2.10. Здійснює та забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища.

2.11. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції.

2.12. Працює у комісіях з перевірки знань персоналу, що бере участь у процесах експлуатації, обслуговування, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на обладнанні систем керування і захисту.

2.13. Бере участь у розробленні й контролі виконання планів і програм навчання та підготовки персоналу, проведенні протиаварійного та протипожежного тренування.

2.14. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю в разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації.

2.15. Бере участь у розробленні та реалізації заходів для приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.