Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: функціональні схеми обслуговуваного устаткування та правила його технічної експлуатації; принцип роботи електродвигунів, генераторів постійного й змінного струму; електричні схеми підсилювачів; призначення і порядок застосування контрольно-вимірювальної апаратури, приладів електроживлення; пошкодження в двигунах, генераторах, комутаційному устаткуванні, акумуляторах і способи їх усунення; основи електротехніки, радіомовлення і телебачення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування, підтримує встановлені режими його роботи. Перестроює передавачі й радіоприймальні пристрої (у разі роботи в різних режимах). Оцінює якість зображення на відеоконтрольному устаткуванні. Перевіряє роботу радіомовного та телевізійного тракту. Готує устаткування електроживлення і автоматичні дизель-генератори до пуску. Визначає ділянку і характер пошкоджень. Замінює несправні технічні засоби резервними. Ремонтує і замінює окремі силові щити, магнітні контролери, гідрокнопки, реле, роз'ємні з'єднання, резистори, випрямлячі і інш. Виконує нескладні монтажні роботи. Виявляє та усуває пошкодження двигунів, генераторів, комутаційних пристроїв, коливальних контурів, устаткування електроживлення, акумуляторів. Здійснює механічне регулювання перемикачів, струмознімачів, контурних котушок, роз'єднувачів та інших подібних пристроїв. Бере участь у вимірюванні якісних показників передавачів, амплітудно-частотних характеристик підсилювачів низької частоти, відеопідсилювачів, вимірює рівні сигналів і т. ін. Готує та настроює устаткування відповідно до режимних таблиць.

Приклади робіт
Визначення ділянки та характеру пошкодження в передавачі; виявлення та усунення пошкоджень двигунів.