Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань про роботу обслуговуваного устаткування та правила його технічної експлуатації; принцип роботи, призначення та правила користування вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, омметром); схеми електроживлення апаратури; правила ведення технічної документації; основи знань про електротехніку, радіотехніку та телебачення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у технічному обслуговуванні і ремонті устаткування та пристроїв приймальних, приймально-передавальних і передавальних станцій радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, радіорелейних та супутникових станцій, у тому числі допоміжного устаткування (систем сигналізації і контролю, систем електроживлення, систем повітряного й водяного охолодження, системи кондиціонування повітря, апаратури внутрішньовиробничого зв'язку, холодильно-газових машин з виробництва рідкого азоту і т. ін.). Стежить за показаннями приладів. Визначає неполадки в роботі устаткування за допомогою приладів та окремих технологічних ознак. Усуває найпростіші пошкодження (замінює запобіжники, малопотужні трансформатори, дроселі, конденсатори, резистори, реле, гідрокнопки, фільтри тощо). З'єднує кабелі. Встановлює переносні контрольні пристрої електро- і радіовимірювальних приладів, телевізійних камер і антен. Виконує нескладні роботи з ремонту і переобладнання електроживлення. Чистить устаткування. Розбирає та чистить шланги, фільтри й бачки радіоламп, системи повітряного й водяного охолодження. Веде технічну документацію на виконані роботи.