Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; правила виконання монтажних робіт; принцип роботи автоматизованого устаткування електроживлення; пошкодження електроустановок і способи їх усунення; порядок проведення ремонту устаткування; методику вимірювання якісних показників устаткування; принцип роботи і порядок використання складної контрольно-вимірювальної апаратури (аналізатори спектру, вимірювачі частотних характеристик, генератори стандартних сигналів, осцилографи, вимірювальні пристрої спеціального призначення тощо).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування, забезпечує встановлені режими його роботи. Контролює роботу радіомовного й телевізійного тракту, ретрансляційних напрямків радіозв'язку в різних режимах. Виявляє та усуває пошкодження в передавальному, приймальному, проміжному устаткуванні, комутаційному устаткуванні радіостанцій, телевізійних ретрансляторів, випрямлячів живлення, систем електроживлення, систем повітряного й водяного охолодження, систем кондиціонування повітря. Перевіряє, виявляє та усуває пошкодження в автоматизованому й дистанційно керованому устаткуванні радіорелейних станцій, устаткуванні станцій космічного зв'язку, апаратурі виділення телефонних каналів і каналів телебачення. Виконує ремонтні роботи на обслуговуваному устаткуванні. Вимірює якісні показники устаткування за чинними методиками. Бере участь у вимірюванні електричних параметрів радіотелевізійного устаткування. Здійснює поточний ремонт устаткування електроживлення та електростанцій з автоматизованими дизель-генераторними установками. Виконує монтажні роботи відповідно до проектно-конструктоської документації.

Приклади робіт
Ремонт електростанцій з автоматизованими дизель-генераторними установками; вимірювання якісних показників устаткування.