Інструкція для посади "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного радіотелевізійного устаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - функціональні схеми обслуговуваного устаткування та правила його технічної експлуатації;
      - принцип роботи електродвигунів, генераторів постійного й змінного струму;
      - електричні схеми підсилювачів;
      - призначення і порядок застосування контрольно-вимірювальної апаратури, приладів електроживлення;
      - пошкодження в двигунах, генераторах, комутаційному устаткуванні, акумуляторах і способи їх усунення;
      - основи електротехніки, радіомовлення і телебачення.

1.4. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування радіотелевізійного устаткування, підтримує встановлені режими його роботи.

2.2. Перестроює передавачі й радіоприймальні пристрої (у разі роботи в різних режимах).

2.3. Оцінює якість зображення на відеоконтрольному устаткуванні.

2.4. Перевіряє роботу радіомовного та телевізійного тракту.

2.5. Готує устаткування електроживлення і автоматичні дизель-генератори до пуску.

2.6. Визначає ділянку і характер пошкоджень.

2.7. Замінює несправні технічні засоби резервними.

2.8. Ремонтує і замінює окремі силові щити, магнітні контролери, гідрокнопки, реле, роз'ємні з'єднання, резистори, випрямлячі і інш.

2.9. Виконує нескладні монтажні роботи.

2.10. Виявляє та усуває пошкодження двигунів, генераторів, комутаційних пристроїв, коливальних контурів, устаткування електроживлення, акумуляторів.

2.11. Здійснює механічне регулювання перемикачів, струмознімачів, контурних котушок, роз'єднувачів та інших подібних пристроїв.

2.12. Бере участь у вимірюванні якісних показників передавачів, амплітудно-частотних характеристик підсилювачів низької частоти, відеопідсилювачів, вимірює рівні сигналів і т.

2.13. ін.

2.14. Готує та настроює устаткування відповідно до режимних таблиць.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Визначення ділянки та характеру пошкодження в передавачі; виявлення та усунення пошкоджень двигунів.