Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Кабельник-спаювальник 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки, телефонії та багатоканального зв'язку; організацію обслуговування кабельних споруд зв'язку; структурні схеми обслуговуваних НПП та НРП; типи і конструкцію волоконно-оптичних кабелів; принципи дії приладів для вимірювання волоконно-оптичних кабелів і методи їх вимірювання; принцип роботи і конструкцію нових видів кабелю; принцип симетрування кабелів; принципи роботи аналогових та цифрових систем передачі; Правила охорони ліній зв'язку і Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку, правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне обслуговування, монтаж та ремонт усіх типів кабелів, у тому числі волоконно-оптичних, та контейнерів НПП і НРП. Виконує вимірювання електричних і оптичних параметрів волоконно-оптичних кабелів. Здійснює симетрування кабелів. Виконує роботи з ліквідації аварій на кабельних магістралях з дистанційним живленням, на лінійному устаткуванні НПП, НРП. Виконує поточний та капітальний ремонт волоконно-оптичних ліній зв'язку. Бере участь у прийманні їх до експлуатації.

Приклади робіт
Ремонт контейнерів НПП та НРП; ремонт волоконно-оптичного кабелю.