Інструкція для посади "Кабельник-спаювальник 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кабельник-спаювальник 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 6 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки, телефонії та багатоканального зв'язку;
      - організацію обслуговування кабельних споруд зв'язку;
      - структурні схеми обслуговуваних НПП та НРП;
      - типи і конструкцію волоконно-оптичних кабелів;
      - принципи дії приладів для вимірювання волоконно-оптичних кабелів і методи їх вимірювання;
      - принцип роботи і конструкцію нових видів кабелю;
      - принцип симетрування кабелів;
      - принципи роботи аналогових та цифрових систем передачі;
      - Правила охорони ліній зв'язку і Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку, правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

1.4. Кабельник-спаювальник 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кабельник-спаювальник 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кабельник-спаювальник 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кабельник-спаювальник 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування, монтаж та ремонт усіх типів кабелів, у тому числі волоконно-оптичних, та контейнерів НПП і НРП.

2.2. Виконує вимірювання електричних і оптичних параметрів волоконно-оптичних кабелів.

2.3. Здійснює симетрування кабелів.

2.4. Виконує роботи з ліквідації аварій на кабельних магістралях з дистанційним живленням, на лінійному устаткуванні НПП, НРП.

2.5. Виконує поточний та капітальний ремонт волоконно-оптичних ліній зв'язку.

2.6. Бере участь у прийманні їх до експлуатації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кабельник-спаювальник 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кабельник-спаювальник 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ремонт контейнерів НПП та НРП; ремонт волоконно-оптичного кабелю.