Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості, принцип роботи особливо складних електричних підйомників (ліфтів), окремих електричних двигунів, устаткування, установок, приладів, пускорегулювальної, контрольно-вимірювальної апаратури різних типів; кінематичні та електричні схеми електричних підйомників (ліфтів); марки, сорти та властивості твердих сплавів; способи слюсарного, термічного оброблення, виготовлення, приганяння особливо складних деталей; допустимі навантаження на деталі, вузли, механізми, агрегати; способи та правила монтажу, ремонту, налагоджування, випробування, регулювання, введення в експлуатацію, технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів), окремих електричних, електронних, механічних схем, особливо відповідальних вузлів, деталей, механізмів, агрегатів та устаткування; взаємодію особливо складних вузлів, механізмів, агрегатів; правила застосування діагностичного устаткування; причини виникнення, правила виявлення та усунення несправностей електричного та механічного устаткування; правила та способи здійснення комплексу профілактичних заходів щодо запобігання виникненню несправностей, корозійного спрацювання деталей та вузлів, аварійних ситуацій під час експлуатації електричних підйомників (ліфтів); правила складання технічної документації; будову та правила експлуатації слюсарного та електрослюсарного механізованого, пневматичного, електричного інструменту, монтажного, такелажного устаткування, ручних та механічних лебідок, талів, вантажозахватних пристроїв, металообробних верстатів, контрольно-вимірювальних приладів різних типів; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних кранів та машин; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

Приклади робіт
Виконання особливо складних електрослюсарних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів). Слюсарне та термічне обробляння, приганяння особливо складних деталей та вузлів. Розмічання осей місць установлювання електричних машин та агрегатів. Складання у блоки шаф, щитів та станцій керування. Прокладання та підключення електричних проводів та кабелів, регулювання та налагоджування системи керування електричних підйомників (ліфтів) зі швидкістю руху більше 1 м/сек. Встановлювання електричного устаткування машинного приміщення, приямка електричних підйомників (ліфтів). Перевірка схем підключення змонтованих електричних машин та агрегатів. Ревізія, ремонт, налагоджування, регулювання особливо складного та відповідального електричного устаткування. Монтаж, демонтаж, налагоджування, регулювання, випробовування, здавання в експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт електричних підйомників (ліфтів), окремих особливо складних і відповідальних деталей, механізмів, вузлів, агрегатів, пристроїв, устаткування. Здійснення контролю за якістю виконання робіт, правильністю експлуатації електричних підйомників (ліфтів) із використанням контрольно-вимірювальної апаратури. Виявлення та усунення несправностей під час експлуатації електричних підйомників (ліфтів), перевірки в процесі ремонту. Участь у капітальному ремонті електричних підйомників (ліфтів).