Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 4 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструктивні особливості складних електричних підйомників (ліфтів), електричних двигунів, контрольно-вимірювальних приладів різних типів; складні електромонтажні схеми з'єднань електричних деталей та схем; технологічний процес ремонту, складання, випробування та регулювання електричного та механічного устаткування, механізмів, агрегатів, складних електричних двигунів, пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів різних типів; сортамент та марки інструментальних сталей; способи слюсарного та термічного оброблення складних деталей; допуски та посадки під час оброблення деталей, складання вузлів, механізмів та агрегатів; принцип взаємодії деталей, вузлів та механізмів; способи приганяння деталей за шаблонами та калібрами; способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання електричного та механічного устаткування, що монтується; правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих конструкцій, вузлів і блоків устаткування для виготовлення на стендах та в майстернях; правила складання креслень та ведення технічної докум.; способи виявлення причин передчасного спрацювання сполучених деталей; способи відновлення, зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного антикорозійного покриття; причини виникнення несправностей у роботі механізмів, агрегатів, двигунів, устаткування, способи їх виявлення та усунення; будову та правила експлуатації ручного, механізованого, пневматичного та електричного електрослюсарного інструменту, такелажного та монтажного устаткування, пристроїв, металообробних верстатів; правила та способи стропування вантажів великої ваги для їх переміщання; правила підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та спеціальних вантажозахватних пристроїв в залежності від ваги, габаритів та конфігурації вантажу; способи визначання центру ваги елементів і вузлів електричних підйомників (ліфтів) під час їх монтажу та демонтажу; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

Приклади робіт
Виконання складних електрослюсарних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів). Слюсарне обробляння деталей за 6 – 7 квалітетами (1-2 класами точності) із застосуванням слюсарного інструменту різних типів, металообробних верстатів. Розмічання електричних деталей та схем за зразками та технічними кресленнями для різних видів обробляння. Гартування, відпалювання та відпускання складних деталей. Складання складних деталей та вузлів для зварювання. Виготовляння складних шаблонів для електричних деталей та схем, накладок, прокладок до шин і контактних виводів електричного устаткування. Обробляння контактних поверхонь на електричному устаткуванні та шинах. Відновлювання спрацьованих деталей, зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного антикорозійного покриття. Складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків. Прокладання, підключення електричних проводів та кабелів. Випробування та визначення місць пошкодження електричних кабелів та проводів. Установлювання роз'єднувачів і приводів до них, складного електричного устаткування, приладів, апаратів вимірювання, керування та захисту на електричних підйомниках (ліфтах). Регулювання електричного устаткування та налагоджування систем керування електричних підйомників (ліфтів) з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек. Перевірка та настроювання складних апаратів релейного захисту. Складання схем вимірювання та випробування. Перевірка підключення амперметрів, вольтметрів, лічильників, приладів контролю. Монтаж, демонтаж, випробування, регулювання та налагоджування складних вузлів, механізмів, агрегатів, устаткування. Здавання в експлуатацію електричних підйомників (ліфтів). Виявляння несправностей у роботі механізмів, агрегатів, устаткування, їх усунення. Участь у виконанні поточного ремонту електричних підйомників (ліфтів). Підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та спеціальних вантажозахватних пристроїв в залежності від ваги, Габаритів та конфігурації вантажу.