Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості, принцип роботи особливо складних електричних підйомників (ліфтів), окремих електричних двигунів, устаткування, установок, приладів, пускорегулювальної, контрольно-вимірювальної апаратури різних типів;
      - кінематичні та електричні схеми електричних підйомників (ліфтів);
      - марки, сорти та властивості твердих сплавів;
      - способи слюсарного, термічного оброблення, виготовлення, приганяння особливо складних деталей;
      - допустимі навантаження на деталі, вузли, механізми, агрегати;
      - способи та правила монтажу, ремонту, налагоджування, випробування, регулювання, введення в експлуатацію, технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів), окремих електричних, електронних, механічних схем, особливо відповідальних вузлів, деталей, механізмів, агрегатів та устаткування;
      - взаємодію особливо складних вузлів, механізмів, агрегатів;
      - правила застосування діагностичного устаткування;
      - причини виникнення, правила виявлення та усунення несправностей електричного та механічного устаткування;
      - правила та способи здійснення комплексу профілактичних заходів щодо запобігання виникненню несправностей, корозійного спрацювання деталей та вузлів, аварійних ситуацій під час експлуатації електричних підйомників (ліфтів);
      - правила складання технічної документації;
      - будову та правила експлуатації слюсарного та електрослюсарного механізованого, пневматичного, електричного інструменту, монтажного, такелажного устаткування, ручних та механічних лебідок, талів, вантажозахватних пристроїв, металообробних верстатів, контрольно-вимірювальних приладів різних типів;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних кранів та машин;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання особливо складних електрослюсарних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

5.2. Слюсарне та термічне обробляння, приганяння особливо складних деталей та вузлів.

5.3. Розмічання осей місць установлювання електричних машин та агрегатів.

5.4. Складання у блоки шаф, щитів та станцій керування.

5.5. Прокладання та підключення електричних проводів та кабелів, регулювання та налагоджування системи керування електричних підйомників (ліфтів) зі швидкістю руху більше 1 м/сек.

5.6. Встановлювання електричного устаткування машинного приміщення, приямка електричних підйомників (ліфтів).

5.7. Перевірка схем підключення змонтованих електричних машин та агрегатів.

5.8. Ревізія, ремонт, налагоджування, регулювання особливо складного та відповідального електричного устаткування.

5.9. Монтаж, демонтаж, налагоджування, регулювання, випробовування, здавання в експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт електричних підйомників (ліфтів), окремих особливо складних і відповідальних деталей, механізмів, вузлів, агрегатів, пристроїв, устаткування.

5.10. Здійснення контролю за якістю виконання робіт, правильністю експлуатації електричних підйомників (ліфтів) із використанням контрольно-вимірювальної апаратури.

5.11. Виявлення та усунення несправностей під час експлуатації електричних підйомників (ліфтів), перевірки в процесі ремонту.

5.12. Участь у капітальному ремонті електричних підйомників (ліфтів).