Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Начальник механізованого зерносховища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничо-господарської діяльності зерносховища; правила організації й проведення технологічного процесу на елеваторах та хлібоприймальних підприємствах; державні й галузеві стандарти на зерно та насіння інших культур; перспективи технологічного розвитку елеваторної промисловості; передовий досвід зберігання й обробки зерна; устаткування зерносховища та правила його експлуатації; положення про атестацію й раціоналізацію робочих місць; методи госпрозрахунку; чинні положення з оплати праці й форми матеріального стимулювання; основи ринкової економіки, організації праці, виробництва й управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю зерносховища. Забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт із приймання зерна з автомобільного, залізничного та водного транспорту, формування партій зерна за технологічними якостями, розміщення його залежно від якості, зберігання, обробку, сушіння, підготовку млинних партій згідно з державними стандартами (на примлинових елеваторах), відпускання зерна в переробку, відвантаження на залізничний водний та автомобільний транспорт, повне збереження зерна і не допускає його псування, забезпечує правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів на зерносховищі й виконання графіків їх ремонту, безпечні умови праці, упровадження заходів з підвищення продуктивності праці і рівня рентабельності виробництва, зниження трудомісткості робіт та ліквідації втрат у виробництві. Очолює роботи з атестації й раціоналізації робочих місць, удосконалення організації процесу праці, технології виробництва, механізації та автоматизації на виробничому зерносховищі. Організовує планування, облік і складання звітності про виробничу діяльність зерносховища, роботу з поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем оплати праці та матеріального стимулювання, узагальнення й поширення передових способів та методів праці, розвитку раціоналізації й винахідництва. Координує роботу майстрів зерносховища. Добирає кадри робітників і фахівців й раціонально розставляє їх по робочих місцях. Проводить інструктаж із безпечного ведення робіт. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.