Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Начальник млина", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку борошномельної галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладання та виконання господарських договорів; досвід передових підприємств, вітчизняні та світові досягнення науки й техніки у борошномельній галузі; економіку, організацію виробництва, праці й управління; основи законодавства України; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує, відповідно до законодавчих актів та Статуту підприємства, всіма видами діяльності борошномельного підприємства. Забезпечує виконання підприємством завдань, виробничих планів, програми оновлення продукції, плану капітального будівництва, усіх зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання виробничих завдань з одержання борошна та манної крупи; раціональне використання устаткування та зерна, високу якість продукції, що виготовляється. Забезпечує вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва та якості продукції, упроваджуючи нову техніку, прогресивні технології, наукову організацію праці, виробництва й управління. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на підставі застосування методів науково обґрунтованого планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, максимальної мобілізації резервів виробництва. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду робітників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує укладання та виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам - заступникам начальника млина, керівникам виробничих дільниць, а також функціональних та виробничих підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління.