Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Начальник навчально-тренувального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України: закони України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються діяльності центру; інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність центру; основи управління, економіки, трудового законодавства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне керівництво навчально-тренувальним центром відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій соціальної сфери. Організовує ефективну навчально-тренувальну та адміністративно-господарську діяльність центру. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними закладами соціальної сфери. Забезпечує створення оптимальних умов для проведення навчально-тренувального процесу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем. Організовує роботу з добору, розстановки й використання кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі та дисципліну. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо її оптимізації, видає відповідні директивні документи із цих питань. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил з охорони праці та протипожежного захисту.