Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник медичної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією - "Організація і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану здоров'я населення в місцях дислокації підрозділів служби цивільного захисту, а також показники стану здоров'я особового складу цих підрозділів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я; документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад служби, укомплектованість закладів і підрозділів та потребу в кадрах; нормативні документи щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, оброблення медичної статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво медичною службою відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають її діяльність. Організовує лікувально-профілактичну, санітарно-гігієнічну, організаційно-методичну, протиепідемічну діяльність медичної служби та заходи з медичного постачання. Організовує та бере участь у проведенні заходів медичного і біологічного захисту населення за надзвичайних ситуацій та ліквідації їх медико-санітарних наслідків. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними службами і закладами та забезпечує взаємодію підрозділів і закладів служби. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил трудового розпорядку, з охорони праці та пожежної безпеки. Аналізує показники роботи закладів охорони здоров'я та медичних підрозділів, які входять до складу медичної служби, вживає заходів щодо їх оптимізації, готує відповідні директивні документи з цього питання.