Інструкція для посади "Начальник механізованого зерносховища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник механізованого зерносховища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничо-господарської діяльності зерносховища;
      - правила організації й проведення технологічного процесу на елеваторах та хлібоприймальних підприємствах;
      - державні й галузеві стандарти на зерно та насіння інших культур;
      - перспективи технологічного розвитку елеваторної промисловості;
      - передовий досвід зберігання й обробки зерна;
      - устаткування зерносховища та правила його експлуатації;
      - положення про атестацію й раціоналізацію робочих місць;
      - методи госпрозрахунку;
      - чинні положення з оплати праці й форми матеріального стимулювання;
      - основи ринкової економіки, організації праці, виробництва й управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник механізованого зерносховища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник механізованого зерносховища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник механізованого зерносховища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник механізованого зерносховища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю зерносховища.

2.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт із приймання зерна з автомобільного, залізничного та водного транспорту, формування партій зерна за технологічними якостями, розміщення його залежно від якості, зберігання, обробку, сушіння, підготовку млинних партій згідно з державними стандартами (на примлинових елеваторах), відпускання зерна в переробку, відвантаження на залізничний водний та автомобільний транспорт, повне збереження зерна і не допускає його псування, забезпечує правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів на зерносховищі й виконання графіків їх ремонту, безпечні умови праці, упровадження заходів з підвищення продуктивності праці і рівня рентабельності виробництва, зниження трудомісткості робіт та ліквідації втрат у виробництві.

2.3. Очолює роботи з атестації й раціоналізації робочих місць, удосконалення організації процесу праці, технології виробництва, механізації та автоматизації на виробничому зерносховищі.

2.4. Організовує планування, облік і складання звітності про виробничу діяльність зерносховища, роботу з поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем оплати праці та матеріального стимулювання, узагальнення й поширення передових способів та методів праці, розвитку раціоналізації й винахідництва.

2.5. Координує роботу майстрів зерносховища.

2.6. Добирає кадри робітників і фахівців й раціонально розставляє їх по робочих місцях.

2.7. Проводить інструктаж із безпечного ведення робіт.

2.8. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник механізованого зерносховища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник механізованого зерносховища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник механізованого зерносховища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник механізованого зерносховища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник механізованого зерносховища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник механізованого зерносховища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник механізованого зерносховища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник механізованого зерносховища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник механізованого зерносховища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник механізованого зерносховища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.