Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник служби районної інженерно-технологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з розроблення завдань і оперативного керування виробництвом; виробничі запаси газового району; техніку та технологію виробничого процесу; спеціалізацію допоміжних цехів і підрозділів, що обслуговують основне виробництво; організацію інженерно-технічних робіт; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне управління всіма роботами з будівництва свердловин відповідно до заданої технології, графіка і правил технічної експлуатації устаткування. Забезпечує виконання графіка бурових робіт і здавання свердловин. Забезпечує дотримання бригадами вимог технології та техніки проведення й освоєння (випробування) свердловин, правил безпечного ведення робіт, норм витрат матеріалів. Визначає потребу і контролює своєчасне забезпечення виробничих об'єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом. Організовує доставку бурових вахт до місця роботи і навпаки. Забезпечує цілодобовий контроль за дотриманням технології проводки свердловин та їх освоєння згідно з режимно-технологічними картами і геологотехнічними нарядами. Бере участь у ліквідації аварій і ускладнень. Дає оперативні вказівки буровим бригадам і бригадам освоєння (випробування) з питань техніки і технології ведення робіт. Бере участь у складанні завдань з різних технологічних операцій буріння й освоєння (випробування) свердловин. Здійснює контроль за профілактичними роботами на буровій, які проводяться базою виробничого обслуговування. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди. Бере участь у розробленні та впровадженні завдань з організації виробництва, праці та управління. Організовує ведення оперативної документації та своєчасне подання у центральну інженерно-технологічну службу добової інформації про результати діяльності підпорядкованих виробничих об'єктів. Керує робітниками служби.