Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби регулювання руху суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана на морських суднах - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання) та посвідчення лоцмана-оператора служби регулювання руху суден.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, що стосуються безпеки судноплавства та судноводіння; Типове положення про службу регулювання руху суден; Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден; резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) "Керівництво для служб регулювання руху суден" та "Підготовка, кваліфікація та методи роботи морських лоцманів, крім лоцманів відкритого моря"; рекомендації Міжнародної асоціації маякових служб "Керівництво для служб регулювання руху суден"; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо; обов'язкову постанову порту та місцеві правила плавання в зоні дії служби регулювання руху суден; навігаційні умови в портових водах, стан оголошених глибин у районі, що обслуговується; умови лоцманського проведення в порту й на підходах до порту; стан причалів в порту й портопунктах; організацію та керівництво службою регулювання руху суден; функціональні обов'язки лоцманів-операторів; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ділового й побутового спілкування в ефірі; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує централізоване регулювання руху суден, плавзасобів у зоні дії служби регулювання руху суден із метою забезпечення безпечного судноплавства. Забезпечує радіолокаційне проведення суден, їх радіолокаційно-інформаційне обслуговування, постановку судна на якір, безаварійність швартовних операцій, перестановку суден в порту. Координує роботу лоцманів-операторів служби регулювання руху суден. Вивчає район лоцманського проведення та зону радіолокаційного обслуговування. Надає допомогу капітанам суден під час аварійних подій, рятувальних операцій у зоні дії служби регулювання руху суден. Стежить за дотриманням суднами та плавзасобами правил плавання в зоні радіолокаційного контролю та інших чинних положень щодо забезпечення безпеки мореплавання. Організовує взаємодію служби регулювання руху суден із лоцманською службою, інспекцією державного портового нагляду та портофлотом. Бере участь у складанні змінно-добового плану робіт порту й забезпечує його виконання в частині, яка стосується роботи служби регулювання руху суден. Забезпечує правильну технічну експлуатацію технічних засобів, приладів, устаткування індикаторного залу. Організовує технічне навчання лоцманів-операторів служби регулювання руху суден, періодичні перевірки рівня їх знань. Керує підлеглим персоналом.