Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник служби радіаційного та хімічного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у підрозділах радіаційного та хімічного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Цивільний кодекс України; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативно-правові акти України з питань цивільного захисту населення і територій; вимоги настанов, положень, наказів, інструкцій, що регламентують організацію, проходження і несення служби в підрозділах; правила з охорони праці під час проходження і несення служби; тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та устатковання, якими оснащено підрозділи радіаційної, хімічної розвідки та хімічного захисту; технології проведення радіаційної та хімічної розвідки згідно з її характеристиками та класифікацією; правила застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного обладнання, експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння; засоби та умови протипожежного водопостачання; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання першої медичної допомоги; відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та безпосередньо керує роботою та спеціальною підготовкою особового складу служби. Підтримує високу професійну готовність до проведення радіаційної та хімічної розвідки, захисту і спеціальної та санітарної обробки. Забезпечує наявність науково обґрунтованої та достовірної інформації щодо радіаційного та хімічного стану досліджуваних об'єктів. Оцінює обстановку та визначає заходи безпеки особового складу, а також контролює їх дотримання у районі проведення аварійно-рятувальних робіт. Створює умови для технічно правильного збереження у справному стані техніки, приладів, спорядження, засобів захисту та іншого майна служби радіаційної та хімічної розвідки. Організовує та здійснює радіаційний і хімічний контроль у місцях дислокації, визначає заходи щодо проведення дезактивації, дегазації техніки, обладнання, майна та санітарної обробки особового складу. Забезпечує та контролює готовність структурних підрозділів служби до проведення розвідки, хімзахисту, спецобробки. Проводить навчання і перевіряє теоретичні знання та практичні навички особового складу під час аварійно-рятувальних робіт, використання приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю, спеціальної та санітарної обробки. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими правил техніки безпеки під час роботи з приладами, контрольними джерелами радіоактивного випромінювання, хімічними реактивами, засобами індивідуального захисту. Забезпечує ознайомлення особового складу з вимогами нормативних документів, необхідних для виконання службових обов'язків, довідковою та методичною літературою з радіаційної та хімічної безпеки, характерними конструктивними та технологічними особливостями хімічних виробництв, ядерних та радіаційних об'єктів, вітчизняним та світовим досвідом ліквідації аварій та катастроф на таких об'єктах. Організовує і проводить заняття з особовим складом оперативно-рятувальних служб та населенням щодо радіаційного та хімічного захисту територій, об'єктів тощо. Контролює ведення оперативної та облікової документації, перевіряє документацію з обліку доз радіоактивного опромінення особового складу. Проводить аналіз роботи відділення радіаційної та хімічної розвідки та контрольного поста газодимозахисної служби. Особисто контролює проведення радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю та спецобробки. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку, проводить виховну роботу в колективі. Взаємодіє з іншими підрозділами радіаційного та хімічного захисту об'єктів.