Інструкція для посади "Начальник служби районної інженерно-технологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби районної інженерно-технологічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з розроблення завдань і оперативного керування виробництвом;
      - виробничі запаси газового району;
      - техніку та технологію виробничого процесу;
      - спеціалізацію допоміжних цехів і підрозділів, що обслуговують основне виробництво;
      - організацію інженерно-технічних робіт;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - законодавство з охорони надр навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби районної інженерно-технологічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби районної інженерно-технологічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби районної інженерно-технологічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби районної інженерно-технологічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне управління всіма роботами з будівництва свердловин відповідно до заданої технології, графіка і правил технічної експлуатації устаткування.

2.2. Забезпечує виконання графіка бурових робіт і здавання свердловин.

2.3. Забезпечує дотримання бригадами вимог технології та техніки проведення й освоєння (випробування) свердловин, правил безпечного ведення робіт, норм витрат матеріалів.

2.4. Визначає потребу і контролює своєчасне забезпечення виробничих об'єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом.

2.5. Організовує доставку бурових вахт до місця роботи і навпаки.

2.6. Забезпечує цілодобовий контроль за дотриманням технології проводки свердловин та їх освоєння згідно з режимно-технологічними картами і геологотехнічними нарядами.

2.7. Бере участь у ліквідації аварій і ускладнень.

2.8. Дає оперативні вказівки буровим бригадам і бригадам освоєння (випробування) з питань техніки і технології ведення робіт.

2.9. Бере участь у складанні завдань з різних технологічних операцій буріння й освоєння (випробування) свердловин.

2.10. Здійснює контроль за профілактичними роботами на буровій, які проводяться базою виробничого обслуговування.

2.11. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди.

2.12. Бере участь у розробленні та впровадженні завдань з організації виробництва, праці та управління.

2.13. Організовує ведення оперативної документації та своєчасне подання у центральну інженерно-технологічну службу добової інформації про результати діяльності підпорядкованих виробничих об'єктів.

2.14. Керує робітниками служби.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби районної інженерно-технологічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби районної інженерно-технологічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.