Інструкція для посади "Начальник служби регулювання руху суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби регулювання руху суден" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана на морських суднах - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання) та посвідчення лоцмана-оператора служби регулювання руху суден. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, що стосуються безпеки судноплавства та судноводіння;
      - Типове положення про службу регулювання руху суден;
      - Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден;
      - резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) "Керівництво для служб регулювання руху суден" та "Підготовка, кваліфікація та методи роботи морських лоцманів, крім лоцманів відкритого моря";
      - рекомендації Міжнародної асоціації маякових служб "Керівництво для служб регулювання руху суден";
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо;
      - обов'язкову постанову порту та місцеві правила плавання в зоні дії служби регулювання руху суден;
      - навігаційні умови в портових водах, стан оголошених глибин у районі, що обслуговується;
      - умови лоцманського проведення в порту й на підходах до порту;
      - стан причалів в порту й портопунктах;
      - організацію та керівництво службою регулювання руху суден;
      - функціональні обов'язки лоцманів-операторів;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ділового й побутового спілкування в ефірі;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби регулювання руху суден призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби регулювання руху суден підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби регулювання руху суден керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби регулювання руху суден під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує централізоване регулювання руху суден, плавзасобів у зоні дії служби регулювання руху суден із метою забезпечення безпечного судноплавства.

2.2. Забезпечує радіолокаційне проведення суден, їх радіолокаційно-інформаційне обслуговування, постановку судна на якір, безаварійність швартовних операцій, перестановку суден в порту.

2.3. Координує роботу лоцманів-операторів служби регулювання руху суден.

2.4. Вивчає район лоцманського проведення та зону радіолокаційного обслуговування.

2.5. Надає допомогу капітанам суден під час аварійних подій, рятувальних операцій у зоні дії служби регулювання руху суден.

2.6. Стежить за дотриманням суднами та плавзасобами правил плавання в зоні радіолокаційного контролю та інших чинних положень щодо забезпечення безпеки мореплавання.

2.7. Організовує взаємодію служби регулювання руху суден із лоцманською службою, інспекцією державного портового нагляду та портофлотом.

2.8. Бере участь у складанні змінно-добового плану робіт порту й забезпечує його виконання в частині, яка стосується роботи служби регулювання руху суден.

2.9. Забезпечує правильну технічну експлуатацію технічних засобів, приладів, устаткування індикаторного залу.

2.10. Організовує технічне навчання лоцманів-операторів служби регулювання руху суден, періодичні перевірки рівня їх знань.

2.11. Керує підлеглим персоналом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби регулювання руху суден має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби регулювання руху суден має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби регулювання руху суден має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби регулювання руху суден має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби регулювання руху суден має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби регулювання руху суден має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби регулювання руху суден має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби регулювання руху суден має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби регулювання руху суден має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби регулювання руху суден несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.