Інструкція для посади "Начальник служби радіаційного та хімічного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби радіаційного та хімічного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у підрозділах радіаційного та хімічного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Цивільний кодекс України;
      - укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативно-правові акти України з питань цивільного захисту населення і територій;
      - вимоги настанов, положень, наказів, інструкцій, що регламентують організацію, проходження і несення служби в підрозділах;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та устатковання, якими оснащено підрозділи радіаційної, хімічної розвідки та хімічного захисту;
      - технології проведення радіаційної та хімічної розвідки згідно з її характеристиками та класифікацією;
      - правила застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного обладнання, експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

1.4. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та безпосередньо керує роботою та спеціальною підготовкою особового складу служби.

2.2. Підтримує високу професійну готовність до проведення радіаційної та хімічної розвідки, захисту і спеціальної та санітарної обробки.

2.3. Забезпечує наявність науково обґрунтованої та достовірної інформації щодо радіаційного та хімічного стану досліджуваних об'єктів.

2.4. Оцінює обстановку та визначає заходи безпеки особового складу, а також контролює їх дотримання у районі проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.5. Створює умови для технічно правильного збереження у справному стані техніки, приладів, спорядження, засобів захисту та іншого майна служби радіаційної та хімічної розвідки.

2.6. Організовує та здійснює радіаційний і хімічний контроль у місцях дислокації, визначає заходи щодо проведення дезактивації, дегазації техніки, обладнання, майна та санітарної обробки особового складу.

2.7. Забезпечує та контролює готовність структурних підрозділів служби до проведення розвідки, хімзахисту, спецобробки.

2.8. Проводить навчання і перевіряє теоретичні знання та практичні навички особового складу під час аварійно-рятувальних робіт, використання приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю, спеціальної та санітарної обробки.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими правил техніки безпеки під час роботи з приладами, контрольними джерелами радіоактивного випромінювання, хімічними реактивами, засобами індивідуального захисту.

2.10. Забезпечує ознайомлення особового складу з вимогами нормативних документів, необхідних для виконання службових обов'язків, довідковою та методичною літературою з радіаційної та хімічної безпеки, характерними конструктивними та технологічними особливостями хімічних виробництв, ядерних та радіаційних об'єктів, вітчизняним та світовим досвідом ліквідації аварій та катастроф на таких об'єктах.

2.11. Організовує і проводить заняття з особовим складом оперативно-рятувальних служб та населенням щодо радіаційного та хімічного захисту територій, об'єктів тощо.

2.12. Контролює ведення оперативної та облікової документації, перевіряє документацію з обліку доз радіоактивного опромінення особового складу.

2.13. Проводить аналіз роботи відділення радіаційної та хімічної розвідки та контрольного поста газодимозахисної служби.

2.14. Особисто контролює проведення радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю та спецобробки.

2.15. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку, проводить виховну роботу в колективі.

2.16. Взаємодіє з іншими підрозділами радіаційного та хімічного захисту об'єктів.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.