Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач соапстоку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача соапстоку 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію оброблення відходів, очищення олії, жирів, способи омилення соапстоку і розкладання сірчаною кислотою жирів і мильних розчинів; будову устаткування і принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів своєї дільниці; методи відбору проб і органолептичної оцінки процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обробляє соапсток, промивні води. Веде процес омилення соапстоку, відсолення, розкладання омиленої маси сірчаною кислотою, промивання жирних кислот соапстоку. Стежить за подаванням розчинів для оброблення соапстоку і регулює його за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє ступінь омилення і розкладання маси органолептично та за результатами лабораторних аналізів. Відокремлює олію від мила на сепараторах, центрифугах, у відстійниках. Спускає підмилені луги і кислі води. Перекачує промиті жирні кислоти і соапсток у місткості для зберігання чи в інші цехи. Запобігає та усуває причини відхилення від норми технологічного режиму. Веде встановлений облік.