Інструкція для посади "Оброблювач соапстоку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач соапстоку 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача соапстоку 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію оброблення відходів, очищення олії, жирів, способи омилення соапстоку і розкладання сірчаною кислотою жирів і мильних розчинів;
      - будову устаткування і принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів своєї дільниці;
      - методи відбору проб і органолептичної оцінки процесу.

1.4. Оброблювач соапстоку 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач соапстоку 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач соапстоку 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач соапстоку 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє соапсток, промивні води.

2.2. Веде процес омилення соапстоку, відсолення, розкладання омиленої маси сірчаною кислотою, промивання жирних кислот соапстоку.

2.3. Стежить за подаванням розчинів для оброблення соапстоку і регулює його за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Перевіряє ступінь омилення і розкладання маси органолептично та за результатами лабораторних аналізів.

2.5. Відокремлює олію від мила на сепараторах, центрифугах, у відстійниках.

2.6. Спускає підмилені луги і кислі води.

2.7. Перекачує промиті жирні кислоти і соапсток у місткості для зберігання чи в інші цехи.

2.8. Запобігає та усуває причини відхилення від норми технологічного режиму.

2.9. Веде встановлений облік.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач соапстоку 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач соапстоку 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.