Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач соапстоку 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила приготування розчинів заданої концентрації; правила транспортування соапстоку та жирних кислот; принцип роботи устаткування, яке використовується в роботі, схему трубопроводів своєї дільниці; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує розчини для оброблення соапстоку, промивних вод. Приймає і завантажує котли, місткості сировиною та матеріалами. Подає в мірники розчини кухонної солі, концентрованої сірчаної кислоти, кальцинованої та каустичної соди. Відбирає проби. Зважує і відкачує готову продукцію. Обслуговує устаткування своєї дільниці і робоче місце. Виконує інші роботи за вказівкою оброблювача соапстоку вищої кваліфікації.