Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач сусла та соків 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні властивості сировини і допоміжних матеріалів; правила відбору проб; схему комунікацій; принцип роботи та правила користування обслуговуваним устаткуванням.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі прості операції з приготування виноматеріалів із сусла та соків під керівництвом оброблювача більш високої кваліфікації. Зливає гущу після освітлення сусла та соків, виконує роботу щодо їх збродження та устоювання. Завантажує гущею збірники, відбирає проби. Обтирає зовнішні поверхні технологічних місткостей. Миє зовнішні поверхні обладнання. Чистить та дезінфікує устаткування та комунікації. Миє підлогу у виробничих приміщеннях, білить стіни, площадки, лагери. Окурює приміщення сірчистим ангідридом.