Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора розпилювальної сушарки 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес та режими сушіння екстракту у розпилювальних сушарках; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації розпилювальної сушарки та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і сигналізації; правила відбирання проб; порядок пуску та зупинки устаткування; основи вакуумної техніки, електротехніки, механіки, фізики; норми витрат сировини; причини порушення нормальної роботи сушарки та способи їх усунення; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сушіння кавового та чайного екстракту на розпилювальних сушарках. Перевіряє стан сушарної установки і системи подавання екстракту та гарячого повітря. Стежить та регулює роботу форсункового розпилювача, надходження до сушарки екстракту та порошку розчинного продукту з циклонів, температуру вхідного та вихідного повітря, вакуумний режим роботи, роботу насосів і вентиляторів. Відбирає проби. Вмикає і вимикає газове обладнання. Стежить за роботою газового калорифера та повітряних вентиляторів. Реєструє показники роботи сушарки у виробничому журналі. Стежить за якістю розпилення та станом механізмів сушарки. Вивантажує готовий порошок. Обслуговує сушарну установку, вентилятори, калорифери, насоси. Організовує санітарно-гігієнічне обслуговування розпилювальної сушарки.