Інструкція для посади "Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора розпилювальної сушарки 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес та режими сушіння екстракту у розпилювальних сушарках;
      - будову, принцип дії, правила технічної експлуатації розпилювальної сушарки та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і сигналізації;
      - правила відбирання проб;
      - порядок пуску та зупинки устаткування;
      - основи вакуумної техніки, електротехніки, механіки, фізики;
      - норми витрат сировини;
      - причини порушення нормальної роботи сушарки та способи їх усунення;
      - слюсарну справу.

1.4. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сушіння кавового та чайного екстракту на розпилювальних сушарках.

2.2. Перевіряє стан сушарної установки і системи подавання екстракту та гарячого повітря.

2.3. Стежить та регулює роботу форсункового розпилювача, надходження до сушарки екстракту та порошку розчинного продукту з циклонів, температуру вхідного та вихідного повітря, вакуумний режим роботи, роботу насосів і вентиляторів.

2.4. Відбирає проби.

2.5. Вмикає і вимикає газове обладнання.

2.6. Стежить за роботою газового калорифера та повітряних вентиляторів.

2.7. Реєструє показники роботи сушарки у виробничому журналі.

2.8. Стежить за якістю розпилення та станом механізмів сушарки.

2.9. Вивантажує готовий порошок.

2.10. Обслуговує сушарну установку, вентилятори, калорифери, насоси.

2.11. Організовує санітарно-гігієнічне обслуговування розпилювальної сушарки.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор розпилювальної сушарки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.