Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Телеграфіст 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає телеграми від клієнтури. Заготовляє на перфострічці або іншому термінальному пристрої телеграми для передачі. Виправляє помилки, які зроблені під час перфорації, за допомогою важеля повернення перфострічки з наступним натисканням на клавішу "ЛАТ" під час автоматизованої передачі. Читає перфораторні й контрольні стрічки, замінює перфораторні, контрольні і фарбуючі стрічки. Передає та приймає телеграми на телефонний та факсимільний апарати. Приймає та передає телеграми по апарату (механічному або електронному) з використанням сервісних послуг електронних апаратів в кінцевих пунктах мереж комутації повідомлень, прямих з'єднань, АТ/Телекс. Приймає та передає одночасно телеграми на зв'язках АТВС (система автоматизованого оброблення телеграм з відривом і перенесенням стрічки). Веде службові переговори по апарату, запитує і видає довідки по апарату, виконує службове листування. Оформляє телеграми й веде телеграфну документацію. Здійснює облік проходження телеграм в контрольні терміни. Веде підготовку телеграфної документації для виробничих архівів. Сортує телеграми по доставочних дільницях та контролює своєчасну їх доставку адресату. Друкує рахунки за телеграми, прийняті по телефону.