Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Телеграфіст 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телеграфіста 3 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі роботи телеграфіста 3 класу. Приймає та передає телеграми в кінцевих пунктах мережі КП (комутації повідомлень) за встановленим форматом для центру комутації повідомлень (ЦКП). Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми. Передає та приймає телеграми по некомутованих зв'язках, приймає телеграми по комутованих зв'язках, змінює нумерацію. Підводить підсумки роботи. Обмінюється довідковою інформацією з ЦКП. Проставляє індекси на телеграмах, що надходять на робочі місця, і передає їх далі в ЦКП, виконує службові запити. Веде службове листування щодо відновлення загублених телеграм, дає службові довідкові телеграми та веде поштове листування щодо телеграм. Здійснює контроль і облік якості оброблення телеграм та облік кількості телеграм. Приймає телеграми в рахунок внесених авансів від установ. Приймає телеграми по телефону з гарнітурою і одночасно виконує перфорацію на телеграфному апараті із зоровим самоконтролем чи з виводом на дисплей тексту телеграми. Читає перфострічку. Виконує керівництво на зміні листоношами з доставки телеграм. Здійснює контроль і веде телеграфну документацію стосовно структурного обігу, аналізує скарги й пропозиції на роботу телеграфного зв'язку та службове телеграфне листування. Вносить зміни до чинних інструкцій і списків маршрутних індексів. Приймає та передає телеграфні перекази поштовим відділенням.