Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Фотооператор 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією фотооператора 3 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії обслуговуваного апарата; порядок приготування розчинів для фототехнічного оброблення; вимоги до якості фотокопій і оригіналів-відбитків газетних полос; порядок приготування розчинів для фототехнічного оброблення фотокопій газетних полос.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує до роботи факсимільні апарати (забезпечує установку рівня передачі, синхронізацію, фазировку і т. ін.). Готує розчин для фототехнічного оброблення фотокопій газетних полос. Здійснює ретушування газетних полос.