Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Фотооператор 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією фотооператора 2 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні характеристики обслуговуваного обладнання; порядок настроювання режимів роботи факсимільної апаратури; процеси оброблення, передавання та приймання газетних полос; основні вимоги до якості фототехнічного оброблення газетних полос; правила роботи на ПЕОМ.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оцінку оригіналу газетних полос на відповідність до встановлених вимог. Визначає якість фотокопій газетних полос з використанням вимірювальної техніки (декситометра, мікроскопа). Перевіряє і регулює режими роботи обслуговуваного обладнання і оцінює стан каналу зв'язку та факсимільної апаратури. Коригує розчини (проявника, фіксатора) на проявочних машинах (пристроях). Під час застосування комп'ютерного засобу передачі-прийому газетних полос працює на ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина) як користувач. Приймає дискети, на яких записані газетні полоси, підключає комплекс ПЕОМ і факсимільний апарат для виготовлення фотокопій газетних полос, які використовуються для подальшої роботи.