Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Фотооператор 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: короткі відомості про будову обслуговуваного апарата; тарифи на передавання та приймання газетних полос; порядок і контрольні терміни оброблення газетних полос; порядок і черговість передавання газетних полос; правила і порядок фототехнічного оброблення газетних полос, зарядки, перемотки та обрізки фототехнічної плівки; правила передачі газетних полос каналами зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає та передає газетні полоси каналами електрозв'язку. Заряджає оригінали-відбитки газетних полос; оформляє і розкладає передані газетні полоси. Заряджає, перемотує та обрізає фототехнічну плівку. Виконує фототехнічне оброблення фотокопій газетних полос (проявляє, фіксує, глянсує) та освітлення відпрацьованих негативів газетних полос. Веде службові переговори по каналу службового зв'язку про режим роботи, швидкість передачі, способи модуляції і т. ін. Звіряє кількість переданих і прийнятих газетних полос. Оформляє документацію.