Інструкція для посади "Фотооператор 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фотооператор 2-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією фотооператора 3 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії обслуговуваного апарата;
      - порядок приготування розчинів для фототехнічного оброблення;
      - вимоги до якості фотокопій і оригіналів-відбитків газетних полос;
      - порядок приготування розчинів для фототехнічного оброблення фотокопій газетних полос.

1.4. Фотооператор 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фотооператор 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фотооператор 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фотооператор 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує до роботи факсимільні апарати (забезпечує установку рівня передачі, синхронізацію, фазировку і т.

2.2. ін.).

2.3. Готує розчин для фототехнічного оброблення фотокопій газетних полос.

2.4. Здійснює ретушування газетних полос.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фотооператор 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фотооператор 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фотооператор 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фотооператор 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фотооператор 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фотооператор 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фотооператор 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фотооператор 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фотооператор 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фотооператор 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.