Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Розмітник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розмітника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи геометричних побудов під час розмічання великогабаритних, складних та відповідальних деталей та вузлів; заходи вивіряння деталей з визначенням вихідних баз для установлення та розмічання; способи побудови складних розгорток та виконання розрахунків під час розмічання; методи розмічання відповідальних конструкцій та вузлів; методи контролю рейок, які розробляє, для розмічання зовнішнього обшивання кінцевих частин середніх і малих суден; тригонометричні функції прямого кута.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розмічає великогабаритні, особливо складні за конфігурацією та відповідальні деталі та вузли під оброблення з допуском за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) з застосуванням різних пристроїв та точним вивірянням за допомогою індикатора набору плоскопаралельних плиток і іншого контрольно-вимірювального інструменту і приладів. Викреслює особливо складні розверткові креслення та виконує складні геометричні побудови та тригонометричні обчислення для розмічання.

Приклади робіт
Баби молотів - розмічання напрямних та скосів, виймання балансувального блоку. Барабани копірні для автоматів - розмічання. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння з кількістю циліндрів в блоці понад шість - розмічання. Вали колінчасті великих двигунів понад шість колін, які розташовані в різних площинах - перевірка заготовки з розмічанням під обточування корінних та шатунних шийок. Відливки лопатей та маточини гребних гвинтів - перевірка та розмічання. Гвинти гребні з діаметром понад 1000 до 5000 мм - розмічання під оброблення. Грохоти вібраційні доменних печей - креслення ескізів з розгорткою. Днища сферичні та конусні - розмічання. Дишла поршневі та центрові - розмічання за осями. Діафрагми парових турбін зварні - розмічання під механічне оброблення. Колони суцільні та решітчасті - розмічання. Комплекти модельні для виготовлення лопат і гребного гвинта - розмічання з викреслюванням перерізів за заданими координатами та виконанням геометричних побудов. Корпуси інжекторів - розмічання. Моделі складні зі стрижневими ящиками, розміри яких задані через координати, точки та складні геометричні криві лінії - розмічання. Опора балера - розмічання скосів, ухилів, знижень виступів з ув'язуванням з центральними отворами з обох торців під механічне оброблення. Панелі складної конфігурації - розмічання. Повзуни поршневі - розмічання по паралелі та розмічання для оброблення клинового отвору. Прес-форми особливо складні - розмічання. Пуансони, матриці штампів зі складними комплексними поверхнями, які переходять з конусу на радіус - розмічання під механічне оброблення. Ротори та статори гідрогенераторів та турбогенераторів - повне розмічання. Станини великих токарних, стругальних, фрезерних верстатів - повне розмічання з перевіркою розмірів відливок. Траверси особливо складні - розмічання. Труби діаметром понад 1000 мм - розмічання. Ферми кроквяні, підкроквяні, ліхтарні, мостових кранів - розмічання. Хрестовини верхні та нижні гідрогенераторів - повне розмічання. Шатуни та кришки циліндра дизеля - розмічання. Шаблони складної конфігурації - розмічання. Щогли радіорелейні та телевізійні - розмічання.