Інструкція для посади "Розмітник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розмітник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розмітника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи геометричних побудов під час розмічання великогабаритних, складних та відповідальних деталей та вузлів;
      - заходи вивіряння деталей з визначенням вихідних баз для установлення та розмічання;
      - способи побудови складних розгорток та виконання розрахунків під час розмічання;
      - методи розмічання відповідальних конструкцій та вузлів;
      - методи контролю рейок, які розробляє, для розмічання зовнішнього обшивання кінцевих частин середніх і малих суден;
      - тригонометричні функції прямого кута.

1.4. Розмітник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розмітник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розмітник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розмітник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розмічає великогабаритні, особливо складні за конфігурацією та відповідальні деталі та вузли під оброблення з допуском за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності) з застосуванням різних пристроїв та точним вивірянням за допомогою індикатора набору плоскопаралельних плиток і іншого контрольно-вимірювального інструменту і приладів.

2.2. Викреслює особливо складні розверткові креслення та виконує складні геометричні побудови та тригонометричні обчислення для розмічання.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розмітник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розмітник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розмітник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розмітник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розмітник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розмітник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розмітник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розмітник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розмітник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розмітник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баби молотів - розмічання напрямних та скосів, виймання балансувального блоку.

5.2. Барабани копірні для автоматів - розмічання.

5.3. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння з кількістю циліндрів в блоці понад шість - розмічання.

5.4. Вали колінчасті великих двигунів понад шість колін, які розташовані в різних площинах - перевірка заготовки з розмічанням під обточування корінних та шатунних шийок.

5.5. Відливки лопатей та маточини гребних гвинтів - перевірка та розмічання.

5.6. Гвинти гребні з діаметром понад 1000 до 5000 мм - розмічання під оброблення.

5.7. Грохоти вібраційні доменних печей - креслення ескізів з розгорткою.

5.8. Днища сферичні та конусні - розмічання.

5.9. Дишла поршневі та центрові - розмічання за осями.

5.10. Діафрагми парових турбін зварні - розмічання під механічне оброблення.

5.11. Колони суцільні та решітчасті - розмічання.

5.12. Комплекти модельні для виготовлення лопат і гребного гвинта - розмічання з викреслюванням перерізів за заданими координатами та виконанням геометричних побудов.

5.13. Корпуси інжекторів - розмічання.

5.14. Моделі складні зі стрижневими ящиками, розміри яких задані через координати, точки та складні геометричні криві лінії - розмічання.

5.15. Опора балера - розмічання скосів, ухилів, знижень виступів з ув'язуванням з центральними отворами з обох торців під механічне оброблення.

5.16. Панелі складної конфігурації - розмічання.

5.17. Повзуни поршневі - розмічання по паралелі та розмічання для оброблення клинового отвору.

5.18. Прес-форми особливо складні - розмічання.

5.19. Пуансони, матриці штампів зі складними комплексними поверхнями, які переходять з конусу на радіус - розмічання під механічне оброблення.

5.20. Ротори та статори гідрогенераторів та турбогенераторів - повне розмічання.

5.21. Станини великих токарних, стругальних, фрезерних верстатів - повне розмічання з перевіркою розмірів відливок.

5.22. Траверси особливо складні - розмічання.

5.23. Труби діаметром понад 1000 мм - розмічання.

5.24. Ферми кроквяні, підкроквяні, ліхтарні, мостових кранів - розмічання.

5.25. Хрестовини верхні та нижні гідрогенераторів - повне розмічання.

5.26. Шатуни та кришки циліндра дизеля - розмічання.

5.27. Шаблони складної конфігурації - розмічання.

5.28. Щогли радіорелейні та телевізійні - розмічання.