Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Розмітник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розмітника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: теоретичне креслення виробів, які розбиває на плазі; способи геометричних побудов при розбиванні на плазі; правила та способи складання перевірочних номограм та таблиць плазової книги; способи виконання найбільш складних перевірочних робіт в процесі побудови і монтажу виробів та агрегатів; конструкцію виробів, які будуються на підприємстві; технологію побудови; технічні умови та допуски на розмічання; оброблення та складання особливо складних конструкцій під зварювання, конструкції приладів для складання та зварювання вузлів та секцій виробів; способи запобігання деформації металоконструкцій під час зварювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розмічає деталі особливо складної конфігурації з розробленням рейок, шаблонів, каркасів та розверткових креслень. Розбиває на плазі великі та особливо складні вироби. Узгоджує всі лінії теоретичного креслення у всіх проекціях та складає таблиці та номограми системи координат. Виконує нівелірні роботи.

Приклади робіт
Ахтерштевні суден та кораблів - перевірка за шаблонами плазів, розмічання. Бункери заправних машин - викреслювання ескізів. Вали колінчасті та фундаментні рами дизелів тепловозів - перевірка способом розмічання. Гвинти гребні діаметром понад 5000 мм - розмічання під оброблення. Копіри кратні для оброблення гребних гвинтів на копіювально-фрезерних верстатах - розмічання під оброблення, перевірка після оброблення. Коробки швидкостей верстатів, які виготовляються індивідуальним порядком, - розмічання під розточування.