Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник рафінації жирів та олії 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рафінації жирів та олії 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес рафінації жирів та олій; розрахунок необхідної кількості матеріалів; конструктивні особливості приладів періодичної і безперервної дії, правила їх експлуатації; правила регулювання технологічних режимів, призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами; державні стандарти на готову продукцію; норми витрат сировини і виходу продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес рафінації жирів та олій в апаратах періодичної і безперервної дії. Розраховує необхідну кількість лугів, кислот, солі, води, пари та інших матеріалів. Запускає і зупиняє основне і допоміжне устаткування. Спостерігає за роботою устаткування. Регулює параметри технологічного режиму рафінації за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Визначає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, та результатами хімічних аналізів і органолептично момент закінчення процесу рафінації і якість готової продукції. Обслуговує устаткування, виявляє і усуває несправності в його роботі. Керує всім циклом рафінації жирів та олій і обробки відходів. Веде технічну документацію.