Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник рафінації жирів та олії 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рафінації жирів та олії 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес рафінації жирів та олій; параметри режимів та правила їх регулювання; будову і принцип дії устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; властивості кислот, лугів і правила поводження з ними; норми витрат сировини і виходу готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес рафінації жирів та олій в апаратах періодичної та безперервної дії під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Готує необхідні розчини, подає їх в апарати. Спостерігає за роботою устаткування. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів режими гідратації, нейтралізації, промивання, сушіння, вибілювання жирів та олій. Видаляє вологу, фузи. Контролює якість рафінації, кислотність, вологість жирів та олій на підставі результатів лабораторних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.